Sứ mệnh

Sứ mệnh 

Chuyên nghiệp hóa dịch vụ quản lý và khai thác bất động sản lưu trú tại Việt Nam bằng các giải pháp quản lý công nghệ và quy trình quản lý chuyên biệt nhằm gia tăng giá trị đích thực cho khách hàng và đối tác.

  • Mang đến sản phẩm dịch vụ chất lượng, thân thiện với môi trường;
  • Cam kết đóng góp 10% lợi nhuận cho các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng;
  • ATV xây dựng dịch vụ chuyên nghiệp vì cộng đồng để định hướng xây dựng thương hiệu uy tín với khách hàng Việt;
  • Xây dựng mô hình quản lý chuyên biệt và chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.