Tư vấn, môi giới mua bán chuyển nhượng dự án bất động sản

ATVland cung cấp dịch vụ môi giới,tư vấn pháp lý và tài chính liên quan đến hoạt động mua bán chuyển nhượng dự án. Kinh nghiệm của chúng tôi đã đóng góp một cách có giá trị trong các giao dịch chuyển nhượng ngay từ giai đoạn đầu tiên.

Một số rủi ro pháp lý cá nhân, doanh nghiệp thường gặp khi thực hiện chuyển nhượng dự án

 • Hình thức chuyển nhượng dự án không phù hợp với những quy định của pháp luật;
 • Dự án không đáp ứng các điều kiện về chuyển nhượng hoặc một trong các bên tham gia giao dịch không đủ năng lực thực hiện;
 • Các đánh giá pháp lý về dự án, về đối tác trong giao dịch không đầy đủ, gây ra các rủi ro pháp lý, tài chính cho bên mua;

Giao dịch mục tiêu

 • Giao dịch chuyển nhượng vốn, mua bán cổ phần nhằm mục đích kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc sở hữu doanh nghiệp;
 • Giao dịch chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hình thành tài sản;
 • Giao dịch chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp gắn liền với dự án, quyền sử dụng đất;

Kinh nghiệm của ATVland trong lĩnh vực tư vấn chuyển nhượng dự án

Việc sử dụng dịch vụ tư vấn giúp cho khách hàng của Atvalnd nhận diện một cách có hệ thống các rủi ro của thương vụ. Từ nhận diện rủi ro tiềm tàng, phân tích thực trạng hoạt động hiện tại, chỉ ra các giới hạn trong hoạt động kinh doanh để thương lượng, xây dựng các kịch bản thương lượng về định giá và rủi ro

Phạm vi dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án của ATVland

 • Rà soát, thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và dự án thuộc đối tượng mua bán, chuyển nhượng (rà soát hồ sơ pháp lý, các giấy phép, hợp đồng đã ký, đã thanh lý, các vấn đề lao động, nhân sự, phối hợp với các đối tác tin cậy rà soát tài chính, thuế của doanh nghiệp, dự án).
 • Cảnh báo rủi ro pháp lý của các giao dịch mua bán công ty, chuyển nhượng dự án dành cho bên mua.
 • Đề xuất các giải pháp pháp lý khả thi trong giao dịch mua bán công ty/dự án.
 • Tư vấn hợp đồng, tham gia soạn thảo các văn kiện phục vụ giao dịch về mua bán công ty, chuyển nhượng dự án.
 • Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin từ các hoạt động mua bán công ty, chuyển nhượng dự án.
 • Thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý (bao gồm cả các thủ tục đăng ký kinh doanh) liên quan đến hoạt động M&A (sáp nhập, chia tách, hợp nhất, tổ chức lại, chuyển đổi doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn, cổ phần, mua bán công ty).

Quy trình sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án tại ATVland
 • Bước 1: Trao đổi sơ bộ, thu thập thông tin liên quan đến doanh nghiệp và dự án.
 • Bước 2: Gửi đề xuất dịch vụ pháp lý.
 • Bước 3: Đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.
 • Bước 4: Triển khai công việc theo hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu biết thêm thông tin về dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án, xin vui lòng liên hệ với các luật sư của chúng tôi. 

Công ty tư vấn đầu tư KHL/KHL law ( Một thành viên của ATV Corp/ATVland/ATVpro)  để được giải đáp và hỗ trợ.

Đặc Biệt, ATVland cung cấp dịch vụ tìm kiếm nhà đầu tư xử lý mua bán nợ đối với các dự án bất động sản tiềm năng.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng đặt lịch hẹn theo liên hệ sau: 

Hotline: 090 60 60 681/0936279277

Website: https://www.atvland.com.vn

Địa chỉ: 133 Vệ Hồ Hà Nội